Příkaz Vyresit

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Tento příkaz je dostupný pouze v CAS pohledu..

VyresitODE( <Rovnice> )
Vyřeší danou rovnici pro hlavní proměnnou a vrátí seznam všech řešení.
Příklad:
VyresitODE[x^2 = 4x] dává {x = 4, x = 0}, což je výsledek rovnice x2 = 4x.
VyresitODE( <Rovnice>, <Proměnná> )
Vyřeší rovnici pro zadanou proměnnou a vrátí seznam všech řešení.
Příklad:
VyresitODE[x * a^2 = 4a, a] dává \{a = \frac{4}{x}, a = 0\}, což je výsledek rovnice x a2 = 4a.
VyresitODE( <Seznam rovnic>, <Seznam proměnných> )
Vyřeší množinu rovnic pro zadanou množinu proměnných a vrátí seznam všech řešení.
Příklad:
  • VyresitODE[{x = 4 x + y , y + x = 2}, {x, y}] dává {{x = -1, y = 3}}, což je výsledek řešení rovnic x = 4x + y a y + x = 2,
  • VyresitODE[{2a^2 + 5a + 3 = b, a + b = 3}, {a, b}] dává {{a = 0, b = 3}, {a = -3, b = 6}}.
Poznámka: Podívejte se také na příkaz Řešení.
© 2022 International GeoGebra Institute