Nástroj Bod na objektu

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Vytvoří bod vázaný k danému objektu. Nejprve zvolte nástroj a poté označte objekt, ke kterému má být bod připojen. Tímto novým bodem pak budete moci pohybovat nástrojem Tool Move.gifukazovátko jen podél objektu.
Chcete-li sestrojit bod ve vnitřní oblasti elipsy nebo kružnice, nastavte nejprve průhlednost objektu. Pokud kliknete např. na průměr kružnice, elipsy, bod bude upevněn na tomto průměru namísto celé vnitřní oblasti objektu.}}
Poznámka: Související odkazy: Tool Attach Detach Point.gifPřipojit_/_Oddělit_bod, Příkaz BodV
Poznámka: Anglická verze manuálu: Point on Object
© 2022 International GeoGebra Institute