Změna hodnoty

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Změnit hodnotu volného objektu lze dvěma způsoby:

Příklad: Pokud chcete změnit hodnotu existujícího čísla a=3, vložte do Vstupního pole a=5 a stiskněte klávesu Enter.
  • Úpravou algebraické reprezentace: Vyberte nástroj Tool Move.gifUkazovátko a dvojklikem vyberte objekt v Algebraickém okně. Tím se otevře textový box, ve kterém lze upravit hodnotu objektu. Stiskněte klávesu Enter pro uložení změn.
Poznámka: Hodnoty volných objektů mohou být měněny přímo, ale hodnoty závislých objektů mohou být upravovány pouze změnou „rodičovských“ objektů, nebo předefinováním závislého objektu.Poznámka: Originální anglická verze: Change Values.
© 2022 International GeoGebra Institute