Příkaz Prvek

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Prvek( <Seznam>, <Pozice prvku> )
Vrátí n-tý prvek seznamu.
Příklad:
Prvek[{1, 3, 2}, 2] dává 3, druhý prvek seznamu {1, 3, 2}.
Prvek( <Matice>, <Řádek>, <Sloupec> )
Vrátí prvek matice v příslušném řádku a sloupci.
Příklad:
Prvek[{{1, 3, 2}, {0, 3, -2}}, 2, 3] dává -2, třetí prvek druhého řádku matice \begin{pmatrix}1&3&2\\0&3&-2\end{pmatrix}.
Prvek( <Seznam L>, <Index1>, <Index2>, ...)
Pokud je seznam L n- rozměrnou maticí, musíme specifikovat n indexů matice pro označení konkrétního prvku.
Příklad:
Zadejme třírozměrný seznam L={{{1, 2}, {3, 4}}, {{5, 6}, {7, 8}}}. Potom Prvek[L, 1, 2, 1] dává 3, Prvek[L, 2, 2] dává {7, 8}.
Poznámka: Použití tohoto příkazu je možné jen, pokud jsou všechny prvky matice stejného typu (např. jen čísla nebo jen body).

CAS pohled

Prvek( <Seznam>, <Pozice prvku> )
Vrátí n-tý prvek seznamu.
Příklad:
Prvek[{a, b, c}, 2] dává b, druhý prvek seznamu{a, b, c}.
Element( <Matice>, <Řádek>, <Sloupec> )
Vrací prvek matice v daném řádku a sloupci.
Příklad:
Prvek[{{a, b, c}, {d, e, f}}, 2, 3] dává f, třetí prvek druhého řádku matice \begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\end{pmatrix}.
Poznámka:
Poznámka: Anglická verze: Element
© 2021 International GeoGebra Institute