Příkaz Hyperbola

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Hyperbola( <Ohnisko F>, <Ohnisko G>, <Délka hlavní poloosy a>)
Vytvoří hyperbolu s ohnisky F a G a hlavní poloosou délky a.
Poznámka: Podmínka: 0 < 2a < Vzdalenost[F, G]
Hyperbola( <Ohnisko F>, <Ohnisko G>, <Číslo> )
Vytvoří hyperbolu s ohnisky F a G, kde délka hlavní poloosy je rovna délce úsečky s.
Hyperbola( <Bod F>, <Bod G>, <Bod A> )
Vytvoří hyperbolu s ohnisky F a G, procházející bodem A.
Poznámka: Viz také nástroj Hyperbola
Poznámka: Anglická verze: Hyperbola Command
© 2022 International GeoGebra Institute