Příkaz InverzniPascal

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
InverzniPascal( <Počet úspěchů r>, <Pravděpodobnost úspěchu>, <Pravděpodobnost p> )
Určí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci Pascalova rozdělení (Negative binomial distribution) pro pravděpodobnost p, tedy vypočítá p.100% kvantil. Jinými slovy, výsledkem je takové t pro něž P(X≤t)=p, kde X je náhodná veličina s Pascalovým rozdělením. Pravděpodobnost p musí být z intervalu [0,1].

Pascalovo rozdělení je diskrétní rozdělení definované na Bernoulliho pokusech (Bernoulli_process). Náhodnou veličinou je počet neúspěchů předcházející sérii r úspěchů.

'Parametry Pascalova rozdělení:
Počet úspěchů r: počet po sobě následujícíh úspěchů, jenž zastaví pokus.
Pravděpodobnost úspěchu: pravděpodobnost úspěchu v jednom pokusu
Poznámka: Anglická verze: InversePascal
© 2021 International GeoGebra Institute