Příkaz ZiskatCas

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
ZiskatCas()
Výstupem příkazu je seznam obsahující aktuální čas a datum v tomto pořadí:
milisekundy, sekundy, minuty, hodiny (0–23), den (1–31), měsíc (1–12), rok, měsíc (slovně), den (slovně), den (1 = Neděle, 2 = Pondělí, atd.)
Příklad: ZiskatCas[] vrací jako výsledek seznam {178, 44, 34, 10, 11, 7, 2012, "Červenec", "Středa", 4}
Poznámka: Originální anglická verze manuálu: GetTime Command.
© 2022 International GeoGebra Institute