Nástroj Pravděpodobnostní kalkulačka

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Po kliknutí na tento nástroj se zobrazí dialog pro výpočet a znázornění rozdělení pravděpodobnosti.

  • Pro změnu rozdělení klikneme na rozbalovací menu rozdělení a zvolíme jedno ze seznamu. Poté nastavíme parametry rozdělení v sousedních textových polích.
  • Pro výpočet pravděpodobnosti klikneme na rozbalovací menu pravděpodobnost a zvolíme druh intervalu. Poté nastavíme interval v sousedních textových polích. Pravděpodobnost můžeme určit také pří pohybování body po ose x grafu.

Možnosti

Pravděpodobnostní kalkulačka má nabídku možností, která umožňuje změnu nastavení a exportování grafu. Panel možností se zobrazí po kliknutí na tlačítko otevřít v titulním panelu nebo po dvojitém kliknutí na titulní panel. V panelu možnosti můžeme upravit zaokrouhlování, zobrazit růst pravděpodobnosti a exportovat graf.

Táhni a Pusť

Je-li myš umístěna v horní části nákresy, kurzor se změní na symbol ruky. Takto můžeme graf přetáhnout z nákresny 1 na nákresnu 2 a vytvořit nový průběh funkce. Stejně tak můžeme přetáhnou obrázek do jiné aplikace.
© 2022 International GeoGebra Institute