Stopy

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Objekty mohou při svém pohybu v Grafickém pohledu zanechávat stopu. Lze toho docílit volbou Trace On.gif Stopa zapnuta v Kontextovém menu. Příslušný objekt poté při takové změně konstrukce, která změní jeho pozici, zanechává stopu.

Zanechávání stopy lze vypnout odznačením volby Trace On.gif Stopa zapnuta v Kontextovém menu. Volba Menu Refresh.png Překreslit z nabídky Zobrazit smaže všechny stopy.

Poznámka: Stopa není trvalá, zmizí např. při zoomu (zmenšení / zvětšení) nebo posunu nákresny. Namísto trvalé stopy lze využít příkazu MnozinaBodu nebo nástroje Tool Locus.gif Množina bodů.


Zaznamenávání do tabulky

Pokud je zobrazena Tabulka, je možné do ní zaznamenávat měnící se pozici bodu v Grafickém pohledu. Lze toho docílit volbou Zaznamenat do tabulky v Kontextovém menu příslušného bodu.

© 2023 International GeoGebra Institute