Dynamické barvy

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledáníV GeoGebře můžeme měnit barvu objektů pomocí záložky Barva v Properties Dialog. Barvu objektu také můžeme měnit dynamicky: Otevřeme u objektu, jehož barvu chceme změnit dialog Vlastnosti a klikneme na záložku Pro pokročilé. Zde v sekci Dynamické barvy najdeme textová pole pro barvy Červená, Zelená a Modrá.

Poznámka: Do každého z těchto textových polí můžeme zadat funkci v rozmezí [0, 1].
Příklad:
  • Vytvoříme tři slider a, b, a c s intervalem od 0 do 1.
  • Vytvoříme mnohoúhelník, jehož barva bude ovlivněna hodnotami na posuvnících.
  • Otevřeme Properties Dialog mnohoúhelníku mnohoúhelník1 a vložíme názvy tří posuvníků do textových polí barevných komponentů.
  • Zavřeme dialog vlastnosti a změníme hodnoty na posuvnících, abychom zjistili jak každý z barevných komponentů ovlivňuje výslednou barvu mnohoúhelníku.
Poznámka: U posuvníků můžeme zapnout animaci s různými rychlostmi, aby se barva mnohoúhelníku měnila automaticky.

Sekce Dynamické barvy také obsahuje textové pole, které nám umožňuje měnit průhlednost vybraného objektu. Můžeme zadat číslo z intervalu [0,1] (kde 0 znamená průhledný a 1 znamená 100% neprůhledný), stejně jako u posuvníku, abychom získali dynamickou průhlednost. Jiná čísla budou ignorována.


RGB / HSV / HSL

Kvůli chování některých dynamických barev může být jednodušší použít jiný barevný model. V těchto případech místo standardního RGB vybereme z rozbalovacího seznamu ve spodní části sekce Dynamické barvy v záložce Pro pokročilé dialogu Vlastnosti buď HSV nebo HSL.

Příklad: Aby bod A prošel všemi barvami duhy když jím budeme pohybovat doleva a doprava, přepneme do režimu HSV a nastavíme saturaci a hodnotu na 1 a odstín nastavíme na x(A).
© 2022 International GeoGebra Institute