Příkaz Integral

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Integral( <Funkce> )
Vypočítá neurčitý integrál funkce jedné proměnné.
Příklad:
Integral[x³] dává x⁴ / 4 .
Integral( <Funckce>, <Proměnná> )
Vypočítá neurčitý integrál podle dané proměnné.
Příklad:
Integral[x³+3x y, x] dává \frac{x² (x² + 6y)} 4 .
Integral( <Funkce>, <a>, < b> )
Vypočítá určitý integrál funkce jedné proměnné na intervalu [a , b].
Poznámka: Tento příkaz vystínuje plochu mezi grafem funkce a osou x.
Integral( <Funkce>, <a>, < b>, <Vyhodnotit (logická hodnota)> )
Vypočítá určitý integrál funkce jedné proměnné na intervalu [a , b] a vybarví příslušnou plochu. Pokud je logická hodnota Vyhodnotit = false, příkaz nevypočítá hodnotu integrálu.
Integral( <Funkce>, <Funkce>, <Počáteční hodnota x>, <Koncová hodnota x> )
Příkaz je identický s příkazem Integral Mezi.
Integral( <Funkce>, <Funkce>, <Počáteční hodnota x>, <Koncová hodnota x>, <Vyhodnotit (logická hodnota)> )
Příkaz je identický s příkazem Integral Mezi.

CAS pohled

Integral( <Funkce> )
Vypočítá neurčitý integrál funkce jedné proměnné.
Integral( <Funckce>, <Proměnná> )
Vypočítá neurčitý integrál podle dané proměnné.
Integral( <Funkce>, <a>, < b> )
Vypočítá určitý integrál funkce jedné proměnné na intervalu [a , b].
Poznámka: Anglická verze: Integral
© 2023 International GeoGebra Institute