Příkaz LimitaZprava

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
LimitaZprava( <Funkce f >, <Hodnota t> )
Vypočítá jednostrannou limitu funkce f pro hodnotu hlavní proměnné blížící se k t.
Příklad: LimitaZleva[cot(x), 0] dává výsledek \infty .
Poznámka: V GeoGebře nelze spočítat všechny limity. V případě, že se limitu nepodaří určit, bude výsledkem nedefinovaný objekt, stejně jako v případě, že nedefinovaný je správný výsledek výpočtu limity.


CAS pohled

LimitaZprava( <Výraz f>, <Hodnota t>)
Vypočítá jednostrannou limitu funkce f pro pro hodnotu hlavní proměnné blížící se k t.
Příklad: LimitaZprava[ 1/x, 0] dává výsledek \infty .
LimitaZprava( <Výraz f>, <Proměnná a>, <Hodnota t> )
Vypočítá limitu funkce f pro hodnotu dané proměnné blížící se k t
Příklad: LimitaZprava[ 1/a, a, 0] dává výsledek \infty.


Poznámka: Viz také příkazy Limita a LimitaZleva.


Poznámka: LimitAbove Command
© 2022 International GeoGebra Institute