Příkaz Kruznice

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Kruznice( <Bod S>, <Rádius r> )
Vytvoří kružnici se středem S a poloměrem r.
Kruznice( <Bod S>, <Úsečka> )
Vytvoří kružnici se středem S a poloměrem rovným délce dané úsečky.
Kruznice( <Bod S>, <Bod A> )
Vytvoří kružnici se středem S, která prochází bodem A.
Kruznice( <Bod A>, <Bod B>, <Bod C> )
Vytvoří kružnici, která prochází body A, B a C.


Poznámka: Circle Command

Komentáře

Užití kružnice k upevnění vzdálenosti mezi dvěma objekty[editovat]

Kružnice lze výhodně využít pro zachování konstantní vzdálenosti mezi dvěma objekty. Mějme dva body: bod A na přímce g a bod B na přímce h, bodem A můžeme pohybovat, bod B má mít konstantní vzdálenost r od bodu A. Bod B můžeme vytvořit jako průsečík přímky h a kružnice se středem A a poloměrem r. Průsečíky přímky a kružnice jsou obecně dva (pokud se nejedná o tečnu, nebo pokud přímka kružnici vůbec neprotíná), tedy musíme druhý z průsečíků skrýt.

Ilustrace ke způsobu jakým lze zafixovat vzdálenost mezi dvěma body A and B1


© 2022 International GeoGebra Institute