Příkaz PravaStrana

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Tento příkaz je dostupný pouze v CAS pohledu..

PravaStrana( <Rovnice> )
Výstupem příkazu je pravá strana dané rovnice.
Příklad: PravaStrana[x + 2 = 3x + 1] dává 3x + 1.
PravaStrana( { <Rovnice> } )
Výstupem příkazu je seznam pravých stran daných rovnic.
Příklad: PravaStrana[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3x + 1}] dává {c2, 3x + 1}.
Poznámka: Viz také příkaz LevaStrana.Poznámka: RightSide Command
© 2022 International GeoGebra Institute