Příkaz FrekvencniTabulka

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
FrekvencniTabulka( <Seznam dat L> )
Vloží do nákresny tabulku (jako textový objekt), jejíž první sloupec tvoří setříděné možné hodnoty ze seznamu dat L a v druhém sloupci jsou četnosti těchto hodnot. V seznam dat L mohou být čísla nebo textové řetězce.
FrequencniTabulka( <Kumulativní (logická hodnota)>, <Seznam dat L>)
Jestliže Kumulativní = false, příkaz vrací stejnou tabulku jako v předchozím odstavci (přednastavená hodnota volitelného parametru).
Jestliže Kumulativní = true, příkaz vrací tabulku, jejíž první sloupec tvoří setříděné možné hodnoty ze seznamu dat L a v druhém sloupci jsou kumulativní četnosti těchto hodnot.
FrekvencniTabulka( <Seznam hranic tříd>, <Seznam dat L> )
Vloží do nákresny tabulku (jako textový objekt), v prvním sloupci jsou intervaly (třídy) ve tvaru polouzavřeného intervalu [a,b), ve druhém sloupci jsou četnosti hodnot v datovém souboru L, které leží v příslušném intervalu. Poslední interval je uvažován jako uzavřený interval.
FrekvencniTabulka( <Kumulativní (logická hodnota)>, <Seznam hranic tříd>, <Seznam dat> )
FrekvencniTabulka( <Seznam hranic tříd>, <Seznam dat>, < Užití hustoty >, <Měřítko hustoty (volitelné)> )
FrekvencniTabulka( <Kumulativní (logická hodnota)> (volitelné), <Seznam hranic tříd>, <Seznam dat>, < Užití hustoty> (volitelné), <Měřítko hustoty (volitelné)> )
Pokud je kumulativní logická hodnota true jsou k četnosti každé třídy připočítány i četnosti všech předcházejících tříd. Pokud parametr pro kumulativní četnosti vynecháme, je použita hodnota false. Pokud je nastavena logická hodnota pro užití hustoty false, jsou četnosti násobeny jen měřítkem hustoty, v opačném případě jsou navíc normovány délkou intervalu výška=(měřítko hustoty*četnost třídy/šířka třídy).
Přednastavené hodnoty: Užití hustoty = true, Měřítko hustoty = 1.
Poznámka: Tento příkaz je podobný příkazům Příkaz Cetnost a Příkaz Histogram. V nápovědách k těmto příkazům najdete několik příkladů.
© 2022 International GeoGebra Institute