Příkaz Percentil

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Percentil( <Seznam čísel>, <Procento> )
Nechť číslo P je zadané Procento.
Vrátí hodnotu, která odděluje prvních P*100 procent čísel zadaného seznamu, je-li tento seznam seřazen vzestupně. P musí splňovat podmínku 0 <P ≤ 1.
Poznámka: Příkazy Kvartil a Percentil používají různá pravidla výpočtu a nedávají vždy shodné výsledky. Například,
Q1[{1,2,3,4}] = 2
Percentil[{1,2,3,4}, 0.25] = 1
© 2022 International GeoGebra Institute