Příkaz Histogram

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Histogram( <Seznam hranic tříd>, <Seznam výšek> )
Vytvoří histogram se sloupci daných výšek. Hranice tříd určují šířku i pozici sloupců na x-ové ose. Seznam hranic tříd musí mít o jeden prvek víc, než seznam výšek.
Příklad: Histogram[{0, 1, 2, 3, 4, 5}, {2, 6, 8, 3, 1}] vytvoří histogram s 5 sloupci předepsaných výšek. První sloupec je sestrojen nad intervalem [0, 1], druhý sloupec je nad intervalem [1, 2], a tak dále.
Histogram( <Seznam hranic tříd>, <Seznam nezpracovaných dat>, < Užití hustoty> (volitelné) , <Měřítko hustoty (volitelné)> )
Zobrazí histogram absolutních četností seznamu nezpracovaných dat. Hranice tříd musí tvořit vzestupná posloupnost, dolní hranice prvního intervalu nesmí být větší než nejmenší z dat a obdobně horní hranice posledního intervalu nesmí být menší než největší hodnota zpracovávaných dat. Výška sloupce je určena četností třídy. Pokud je nastavena logická hodnota pro užití hustoty false, jsou četnosti násobeny jen měřítkem hustoty, v opačném případě jsou navíc normovány délkou intervalu výška=(měřítko hustoty*četnost třídy/šířka třídy).
Přednastavené hodnoty: Užití hustoty = true, Měřítko hustoty = 1. Celkový obsah plochy histogramu je pak přímo počet dat.


Příklad: (Základní histogram)
Histogram[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true] vytvoří histogram se třemi sloupci o výškách 0.5 (první sloupec), 0.2 (druhý sloupec), a 0.1 (třetí sloupec).
Celkový obsah plochy = 0.5*10 + 0.2*10 + 0.1*10 = 8.
Příklad: (Histogram absolutních četností)
Histogram[{10, 15, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, false] vytvoří histogram se třemi sloupci o výškách 4 (první sloupec), 3 (druhý sloupec), a 1 (třetí sloupec). Výška sloupce je rovna počtu dat třídy. Histogram nezohledňuje různou šířku tříd, proto není vhodný pro odhad hustoty pravděpodobnosti.
Příklad: (Histogram relativních četností)
Histogram[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true, 10/ 8] Vytvoří histogram se třemi sloupci o výškách 0.625 (první sloupec), .25 (druhý sloupec), and .125 (třetí sloupec).
Máme-li soubor n dat a všechny třídy mají stejnou šířku w, pak pro zobrazení relativních četností zadáme měřítko hustoty = w/n.
Histogram( <Kumulativní (logická hodnota)> (volitelné), <Seznam hranic tříd>, <Seznam nezpracovaných dat>, < Užití hustoty> (volitelné), <Měřítko hustoty (volitelné)> )
Pokud je kumulativní logická hodnota true jsou k četnosti každé třídy připočítány i četnosti všech předcházejících tříd. Výsledný histogram můžeme použít pro odhad distribuční funkce. Pokud parametr pro kumulativní četnosti vynecháme, je použita hodnota false - předcházející příklady.

en:Histogram_Command

© 2022 International GeoGebra Institute