Příkaz InverzniChi2

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
InverzniChi2( <Stupeň volnosti>, <Pravděpodobnost p> )
Určí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení Χ² rozdělení pro pravděpodobnost p, tedy vypočítá p.100% kvantil. Jinými slovy, výsledkem je takové t pro něž P(X≤t)=p, kde X je chi kvadrát rozdělená náhodná veličina. Pravděpodobnost p musí být z intervalu [0,1]. Chi kvadrát rozdělení je jednoznačně určeno stupněm volnosti.
Poznámka: Originální anglická verze manuálu: InverseChiSquared
© 2022 International GeoGebra Institute