Příkaz NSD

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
NSD( <Číslo a>, <Číslo b> )
Vypočítá největšího společného dělitele čísel a a b.
Příklad:
Výsledkem NSD[12, 15] je 3.
NSD( <Seznam čísel> )
Vypočítá největšího společného dělitele čísel z daného seznamu.
Příklad:
Výsledkem NSD[{12, 30, 18}] je 6.

CAS pohled

NSD( <Číslo a>, <Číslo b> )
Vypočítá největšího společného dělitele čísel a a b.
Příklad:
Výsledkem NSD[12, 15] je 3.
NSD( <Seznam čísel> )
Vypočítá největšího společného dělitele čísel z daného seznamu.
Příklad:
Výsledkem NSD[{12, 30, 18}] je 6.
NSD( <Polynom f>, <Polynom g> )
Vypočítá největšího společného dělitele polynomů f a g.
Příklad:
Výsledkem NSD[x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6] je x + 2.
NSD( <Seznam polynomů> )
Vypočítá největšího společného dělitele polynomů z daného seznamu.
Příklad:
Výsledkem NSD[{x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6, x³ - 4x² - 3x + 18}] je x + 2.


Poznámka: Anglická verze: GCD Command
© 2022 International GeoGebra Institute