Příkaz Exponencialni

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Exponencialni( <intenzita λ>, x )
Zadá hustotu exponenciálního rozdělení s parametrem λ. Parametr λ je někdy též nazýván intenzitou událostí a je roven převrácené střední hodnotě rozdělení.
Exponencialni( <intenzita λ>, x, <Kumulativní (logická hodnota)> )
Pokud je logická hodnota pro kumulativní rozdělení true, je zadána distribuční funkce exponenciálního rozdělení, pokud je logická hodnota pro kumulativní rozdělení false příkaz vrátí hustotu exponenciálního rozdělení.
Exponencialni( <intenzita λ>, <Hodnota proměnné> )
Vypočítá hodnotu distribuční funkce exponenciálního rozdělení pro zadanou hodnotu proměnné, tj. pravděpodobnost P(X≤v), kde v je hodnota proměnné a X je náhodná veličina s exponenciálním rozdělením s parametrem λ.

CAS pohled

Exponencialni( <intenzita λ>, x )
Exponencialni( <intenzita λ>, x, <Kumulativní (logická hodnota)> )
© 2021 International GeoGebra Institute