Příkaz Posledni

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Posledni [ <Seznam> ]
Vytvoří seznam, který obsahuje poslední prvek zadaného seznamu.
Příklad:
Posledni[{1, 4, 3}] vytvoří {3}.
Poznámka: K získání posledního prvku použijte příkaz Prvek[{1, 4, 3}, 3].
Posledni [ <Seznam>, <Počet prvků> ]
Vytvoří seznam, který obsahuje posledních n prvků zadaného seznamu, kde n je číslo zadané jako <Počet prvků>.
Příklad:
Posledni[{1, 4, 3}, 2] vytvoří {4, 3}.
Posledni [ <Text> ]
Vytvoří a v grafu zobrazí znak, který je posledním písmenem zadaného textu.
Příklad:
Posledni["Hello"] vytvoří "o".
Posledni [ <Text>, <Počet prvků> ]
Vytvoří a v grafu zobrazí znak, který je posledních n písmen zadaného textu, kde n je číslo zadané jako <Počet prvků>.
Příklad:
Posledni["Hello",2] vytvoří "lo".

CAS pohled

Posledni [ <Seznam> ]
Vytvoří seznam, který obsahuje poslední prvek zadaného seznamu.
Příklad:
Posledni[{1, 4, 3}] vytvoří {3}.
Poznámka: K získání posledního prvku použijte příkaz Prvek[{1, 4, 3}, 3].
Posledni [ <Seznam>, <Počet prvků> ]
Vytvoří seznam, který obsahuje posledních n prvků zadaného seznamu, kde n je číslo zadané jako <Počet prvků>.
Příklad:
Posledni[{1, 4, 3}, 2] vytvoří {4, 3}.
Poznámka:
Viz též Příkaz_Prvni.
© 2021 International GeoGebra Institute