Kompatibilita

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

GeoGebra je zpětně kompatibilní v tom smyslu, že každý soubor vytvořený ve starší verzi lze v bez chyb otevřít v současné verzi. Je zde však několik věcí, které se ve verzích 3.2 a 4.0 chovají rozdílně:

  • seznamy úhlů, integrálů, tabulek, histogramů atd. jsou nyní viditelné
  • seznamy {Segment[A,B], Segment[B,C] } nyní lze táhnout
  • kružnici s daným poloměrem (např. Kruznice[(1,1),2]) lze táhnout
  • pomocí Vzdalenost[ Bod, Úsečka ] získáme vzdálenost od Úsečky (v 3.2 jsme dostali vzdálenost k prodloužené přímce
  • Uhel[A,B,C] nyní změní velikost, je-li B příliš blízko k A nebo C
* Integral[funkce f,funkce g,a,b] je nyní přepsána na IntegralMezi[funkce f,funkce g,a,b]
  • Objekty, které jsou posunuty volným vektorem, lze nyní táhnout, např. Posun [A, Vektor[(1,1)]]
  • Body na dráhách se mohou chovat rozdílně, je-li dráha změněna, např. bod na kuželosečce.

Problematika LaTeX

Používání LaTeX je nyní lepší, ale některé chyby v syntaxi LaTex, které byly ve verzi 3.2 přehlédnuty, způsobí chybějící text ve verzi 4.0.

  • Ujistěme se, že každý \left\{ má odpovídající \right..
  • Seskupení musí být specifikována jako sloupce (ačkoli mohou být prázdné). Použijte prosím $ \begin{array}{} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ pro sloupce zarovnané vlevo nebo $ \begin{array}{rr} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ pro slouce zarovnané vpravo. Stará syntax $ \begin{array} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ již nebude fungovat.
© 2022 International GeoGebra Institute