Štítky a popisky

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Každý objekt v GeoGebře má jedinečný štítek. Pro označení objektů lze využít jedno nebo více písmen volitelně s indexem. Pro další informace viz Pojmenování objektů.

Zobrazení a skrytí štítků

V Grafickém pohledu lze zobrazit nebo skrýt štítky objektů různými způsoby:

  • Zvolte nástroj Tool Show Hide Label.gif Zobrazit / skrýt popis a myší vyberte objekt, jehož označení chcete zobrazit nebo skrýt.
  • V Kontextovém menu zvoleného objektu vyberte Tool Show Hide Label.gif Zobrazit popis.
  • Otevřete dialog Vlastnosti zvoleného objektu a zaškrtněte nebo odznačte zaškrtávací políčko Zobrazit popis.

Název a hodnota

Každý objekt v GeoGebře má jedinečný název, který může být použit k jeho označení v Grafickém pohledu. Dále lze objekt označit pomocí jeho hodnoty nebo názvu a hodnoty. Způsob označení lze zvolit v dialogu Vlastnosti na záložce Základní výběrem možnosti Název, Hodnota, nebo Název & Hodnota z rozbalovací nabídky u volby Zobrazit popis.

Poznámka: Hodnota bodu jsou jeho souřadnice, hodnota funkce je její rovnice.

Popisky

Někdy je nutno označit různé objekty stejně, např. označit čtyři strany čtverce a. V takovém případě lze využít ke třem výše zmíněným způsobům označení ještě způsob čtvrtý, a to označení pomocí popisu. Popis objektu lze nastavit na záložce Základní dialogu Vlastnosti v textovém poli "Popisek". Poté lze vybrat možnost "Popisek" z rozbalovací nabídky u volby "Zobrazit popis".

V popisku lze využít tyto zástupné symboly:

Zástupný symbol Význam
%v Hodnota
%n Název
%x x-ová souřadnice (nebo koeficient a u proměnné x v rovnici přímky a x + b y + c = 0)
%y y-ová souřadnice (nebo koeficient b u proměnné y v rovnici přímky a x + b y + c = 0)
%z absolutní člen c v rovnici přímky a x + b y + c = 0 (nebo také: z-ová souřadnice v chystaném 3D Pohledu)


Příklad: Nechť je A bod se souřadnicemi (1,2). Nastavením popisku ¨Bod %n má souřadnice %v.¨ získáme označení ¨Bod A má souřadnice (1,2).¨

LaTeX v popiscích

V popiscích lze také využívat syntaxi LaTeXu a to vložením požadovaných příkazů LaTeXu mezi dva znaky dolaru (např. $x^2$ pro popis x^2). Nejčastěji užívaná řecká písmena a další operátory lze vložit ze seznamu, který lze zobrazit stisknutím malého tlačítka na konci pole ¨Popis¨.

Příklad: Pro zobrazení pěkně formátovaného matematického označení lze využít syntaxe LaTeXu v popiscích, např pro zobrazení zlomku \frac{a}{b} lze zadat $\frac{a}{b}$.
Poznámka: LaTeXové popisky nefungují u textových polí, tlačítek a zaškrtávacích políček.


Poznámka: Originální anglická verze: Labels and Captions.
© 2023 International GeoGebra Institute