Přímky a osy

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Přímky

Přímku můžete zadat jako lineární rovnici proměnných x a y nebo v parametrickém tvaru. V obou případech lze použít dříve definované proměnné (např. čísla, body, vektory).

Poznámka: Na začátek vstupu můžete zadat název přímky následovaný dvojtečkou.
Příklad:
  • Chcete-li například zadat přímku g lineární rovnicí, zadejte g: 3x + 4y = 2 .
  • V parametrickém tvaru můžete přímku zadat například takto: g: X = (-5, 5) + t (4, -3)
  • Definujte parametry m = 2 a b = -1. Potom můžete zadat rovnici h: y = m*x + b udávající přímku h ve směrnicovém tvaru.

Osy

Na obě osy souřadnic lze v příkazech odkázat jmény xAxis a yAxis.

Příklad: Příkazem Kolmice[A, OsaX] se sestrojí přímka procházející bodem A, kolmá na osu x.
© 2022 International GeoGebra Institute