Příkaz IntegralMezi

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
IntegralMezi( <Funkce f>, <Funkce g>, <a>, < b> )
Vypočítá určitý integrál funkce f - g jedné proměnné na intervalu [a , b] a vystínuje plochu mezi grafy funkcí.
Poznámka: viz. Příkaz Integral
Integral( <Funkce f>,<Funkce g>, <a>, < b>, <Vyhodnotit (logická hodnota)> )
Vypočítá určitý integrál funkce f - g na intervalu [a , b] a vybarví příslušnou plochu mezi grafy. Pokud je logická hodnota Vyhodnotit = false, příkaz nevypočítá hodnotu integrálu.


CAS pohled

IntegralMezi( <Funkce>, <Funkce>, <Počáteční hodnota x>, <Koncová hodnota x> )
IntegralMezi( <Funkce>, <Funkce>, <Proměnná>, <Počáteční hodnota x>, <Koncová hodnota x> )
© 2021 International GeoGebra Institute