Příkaz Extrem

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Extrem( <Mnohočlen> )
Určí lokální extrémy polynomiální funkce a zobrazí je v grafu.
Extrem( <Funkce>, <Počáteční hodnota x>, <Koncová hodnota x> )
Numericky vypočítá extrém funkce na otevřeném intervalu (Počáteční hodnota,Koncová hodnota). Funkce musí být na tomto intervalu spojitá, v opačném případě může být vrácena nesprávná hodnota blízko bodu nespojitosti. Extrémy, v nichž nemá funkce spojitou derivaci příkaz nevypočítá.
© 2022 International GeoGebra Institute