Příkaz InverzniTRozdeleni

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
InverzniTRozdeleni( <Stupeň volnosti>, <Pravděpodobnost p> )
Určí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci Studentova rozdělení (T rozdělení) pro pravděpodobnost p, tedy vypočítá p.100% kvantil. Jinými slovy, výsledkem je takové t pro něž P(X≤t)=p, kde X je náhodná veličina s T rozdělením. Pravděpodobnost p musí být z intervalu [0,1]. Studentovo rozdělení je určeno Stupněm volnosti.
Poznámka: Související odkaz: Příkaz_TRozdeleni
Poznámka: Anglická verze: InverseTDistribution
© 2022 International GeoGebra Institute