Příkaz KorelacniKoeficient

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
KorelacniKoeficient [ <Seznam x-vých souřadnic>, <Seznam y-vých souřadnic> ]
Vypočítá momentový (Pearsonův) korelační koeficient ze zadaných x-vých a y-vých souřadnic.
KorelacniKoeficient [ <Seznam bodů> ]
Vypočítá momentový (Pearsonův) korelační koeficient ze souřadnic zadaných bodů.


© 2022 International GeoGebra Institute