Book

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
The following links should NOT be published directly as they generate new versions of our manual each time called. Instead, please download the version you need from here and upload it to your website or share it with students and teachers directly.

GeoGebra Manual

The official manual of GeoGebra.

Manual
Kompatibilitet
Objects
Frie objekt, avhengige objekt og hjelpeobjekt
Geometriske objekt
Punkt og vektorer
Linjer og akser
Kjeglesnitt
Funksjoner
Kurver
Ulikheter
Intervall
Generelle objekt
Tall og vinkler
Tekster
Boolske verdier
Komplekse tall
Lister
Matriser
Valg av objekt
Forandre verdier
Gi navn til objekt
Animasjon
Sporing
Objektegenskaper
Navn og objekttekster
Avanserte egenskaper
Objektposisjon
Vilkår for visning
Dynamiske farger
LaTeX
Lag
Scripting
Verktøytips
Tools
Verktøy
Verktøy for flytting
Flytt Verktøy
Overfør verdier til regnearket Verktøy
Roter om punkt Verktøy
Punktverktøy
Nytt punkt Verktøy
Fest / frigjør punkt Verktøy
Komplekst tall Verktøy
Punkt på objekt Verktøy
Skjæring mellom to objekt Verktøy
Midtpunkt eller sentrum Verktøy
Linjeverktøy
Linje gjennom to punkt Verktøy
Stråle gjennom to punkt Verktøy
Vektor fra punkt Verktøy
Vektor mellom to punkt Verktøy
Verktøy for spesielle linjer
Beste tilpasset linje Verktøy
Parallell linje Verktøy
Halveringslinje for vinkel Verktøy
Normal linje Verktøy
Tangenter Verktøy
Polar linje eller konjugert diameter Verktøy
Midtnormal Verktøy
Geometrisk sted Verktøy
Verktøy for mangekanter
Definert mangekant Verktøy
Vektormangekant Verktøy
Polylinje Verktøy
Regulær mangekant Verktøy
Mangekant Verktøy
Verktøy for sirkler og buer
Sirkel definert ved sentrum og radius Verktøy
Sirkel gjennom tre punkt Verktøy
Sirkel definert ved sentrum og periferipunkt Verktøy
Sirkelbue gjennom tre punkt Verktøy
Sirkelsektor gjennom tre punkt Verktøy
Passer Verktøy
Sirkelsektor definert av sentrum og to punkt Verktøy
Halvsirkel mellom to punkt Verktøy
Sirkelbue definert ved sentrum, radius og punkt Verktøy
Verktøy for kjeglesnitt
Ellipse Verktøy
Hyperbel Verktøy
Kjeglesnitt gjennom fem punkt Verktøy
Parabel Verktøy
Verktøy for måling
Avstand eller lengde Verktøy
Vinkel Verktøy
Stigning Verktøy
Areal Verktøy
Vinkel med fast størrelse Verktøy
Verktøy for omforminger
Flytt objekt med vektor Verktøy
Speil objekt om linje Verktøy
Speil objekt om punkt Verktøy
Roter objekt om punkt med fast vinkel Verktøy
Inverter punkt om sirkel Verktøy
Forstørr objekt fra punkt med faktor Verktøy
Verktøy for spesielle objekt
Frihandsfigur Verktøy
Sett inn bilde Verktøy
Penn Verktøy
Glider Verktøy
Forhold mellom to objekt Verktøy
Funksjonsanalyse Verktøy
Sett inn tekst Verktøy
Verktøy for objekthandlinger
Avkrysningsboks for å vise og skjule objekt Verktøy
Sett inn et tekstfelt Verktøy
Sett inn en knapp Verktøy
Generelle verktøy
Egne verktøy
Vis eller skjul navn på objekt Verktøy
Forminsk Verktøy
Forstørr Verktøy
Slett objekt Verktøy
Flytt grafikkfeltet Verktøy
Vis eller skjul objekt Verktøy
Kopier format eller stil Verktøy
CAS-verktøy
Derivert Verktøy
Regn ut Verktøy
Utvid Verktøy
Faktoriser Verktøy
Integral Verktøy
Bruk inntasting Verktøy
Numerisk Verktøy
Løs Verktøy
Løs numerisk Verktøy
Sett inn Verktøy
Verktøy for regneark
Analyse av en variabel Verktøy
Analyse av flere variabler Verktøy
Regresjonsanalyse Verktøy
Antall celler Verktøy
Maksimum Verktøy
Minimum Verktøy
Gjennomsnitt Verktøy
Lag liste Verktøy
Lag liste med punkt Verktøy
Lag matrise Verktøy
Sum Verktøy
Lag tabell Verktøy
Commands
Kommandoer
Geometri Kommandoer
Delingsforhold Kommando
Vinkel Kommando
VinkelHalveringslinje Kommando
Bue Kommando
Areal Kommando
Tyngdepunkt Kommando
Sirkelbue Kommando
Sirkelsektor Kommando
Buelengde Kommando
SirkelsektorBue Kommando
Sirkelomkrets Kommando
NærmestePunkt Kommando
Kryssforhold Kommando
Retningsvektor Kommando
Avstand Kommando
Skjæring Kommando
Lengde Kommando
Linje Kommando
Midtnormal Kommando
GeometriskSted Kommando
NormalLinje Kommando
Punkt Kommando
PunktI Kommando
Polylinje Kommando
Mangekant Kommando
Radius Kommando
Stråle Kommando
DefinertMangekant Kommando
Sektor Kommando
Stigning Kommando
Tangent Kommando
Toppunkt Kommando
Algebra Kommandoer
Div Kommando
RegnUt Kommando
Faktoriser Kommando
SFD Kommando
MFM Kommando
Maks Kommando
Min Kommando
Mod Kommando
Primfaktorer Kommando
Forenkle Kommando
Tekst Kommandoer
BrøkTekst Kommando
Formeltekst Kommando
BokstavTilUnicode Kommando
Ordinaltall Kommando
RoterTekst Kommando
TabellTekst Kommando
Tekst Kommando
TekstTilUnicode Kommando
UnicodeTilBokstav Kommando
UnicodeTilTekst Kommando
VertikalTekst Kommando
Boolske verdier Kommandoer
TellDersom Kommando
ErDefinert Kommando
Dersom Kommando
ErIOmrådet Kommando
ErHeltall Kommando
BrukDersom Kommando
Forhold Kommando
Funksjoner og utregninger Kommandoer
Asymptote Kommando
Koeffisienter Kommando
FullstendigKvadrat Kommando
KompleksRot Kommando
Krumning Kommando
Krumningsvektor Kommando
Kurve Kommando
Grad Kommando
Nevner Kommando
Derivert Kommando
Ekstremalpunkt Kommando
Faktorer Kommando
Funksjon Kommando
ImplisittKurve Kommando
Integral Kommando
IntegralMellom Kommando
Iterasjon Kommando
IterasjonListe Kommando
VenstreSum Kommando
Grenseverdi Kommando
GrenseOver Kommando
GrenseUnder Kommando
SumUnder Kommando
Teller Kommando
Krumningssirkel Kommando
ParametriskDerivert Kommando
Delbrøkoppspalting Kommando
StiParameter Kommando
Polynom Kommando
RektangelSum Kommando
Nullpunkt Kommando
NullpunktListe Kommando
NullpunktIntervall Kommando
LøsODE Kommando
Taylorpolynom Kommando
Vendepunkt Kommando
SumOver Kommando
Kjeglesnitt Kommandoer
Akser Kommando
Sentrum Kommando
Sirkel Kommando
Kjeglesnitt Kommando
KonjugatDiameter Kommando
Styrelinje Kommando
Eksentrisitet Kommando
Ellipse Kommando
LineærEksentrisitet Kommando
StorAkse Kommando
LengdeStorHalvakse Kommando
Brennpunkt Kommando
Hyperbel Kommando
Innsirkel Kommando
Parabel Kommando
Parameter Kommando
Polar Kommando
LitenAkse Kommando
LengdeLitenHalvakse Kommando
Halvsirkel Kommando
Liste Kommandoer
LeggTil Kommando
Element Kommando
Første Kommando
PlassNummer Kommando
SettInn Kommando
Snitt Kommando
SettSammmen Kommando
Siste Kommando
OrdinalRangering Kommando
Punktliste Kommando
Produkt Kommando
TilfeldigElement Kommando
FjernUdefinerte Kommando
Snu Kommando
ValgteElement Kommando
ValgteIndeks Kommando
Følge Kommando
Sorter Kommando
Velg Kommando
BundetRangering Kommando
Union Kommando
Ulike Kommando
Zip Kommando
Vektor & Matrise Kommandoer
BrukMatrise Kommando
Determinant Kommando
Identitetsmatrise Kommando
Invers Kommando
Normalvektor Kommando
RedusertRadEchelonForm Kommando
Transponer Kommando
EnhetsNormalvektor Kommando
Enhetsvektor Kommando
Vektor Kommando
Transformasjon Kommandoer
FestKopiTilFelt Kommando
Forstørr Kommando
Speil Kommando
Roter Kommando
Forskyv Kommando
Strekk Kommando
Flytt Kommando
Diagram Kommandoer
Søylediagram Kommando
BoksPlott Kommando
Prikkplott Kommando
Linjediagram Kommando
Histogram Kommando
HistogramHøyre Kommando
NormalKvantilPlott Kommando
Restplott Kommando
Statistikk Kommandoer
ANOVA Kommando
Klasser Kommando
Korrelasjonskoeffisient Kommando
Kovarians Kommando
Reg Kommando
RegEksp2 Kommando
RegEksp Kommando
RegLinX Kommando
RegLin Kommando
RegLog Kommando
RegLogist Kommando
RegPoly Kommando
RegPot Kommando
RegSin Kommando
Frekvens Kommando
Frekvenstabell Kommando
GeometriskGjennomsnitt Kommando
HarmoniskGjennomsnitt Kommando
Gjennomsnitt Kommando
GjennomsnittX Kommando
GjennomsnittY Kommando
Median Kommando
Typetall Kommando
Persentil Kommando
Q1 Kommando
Q3 Kommando
RKvadrat Kommando
RMS Kommando
Standardavvik Kommando
StandardavvikX Kommando
StandardavvikY Kommando
Sxx Kommando
Sxy Kommando
Syy Kommando
Utvalg Kommando
UtvalgStandardavvik Kommando
UtvalgStandardavvikX Kommando
UtvalgStandardavvikY Kommando
VariansUtvalg Kommando
ByttTilfeldig Kommando
SigmaXX Kommando
SigmaXY Kommando
SigmaYY Kommando
Spearman Kommando
Sum Kommando
SumKvadratavvik Kommando
TGjennomsnitt2Estimat Kommando
TGjennomsnittEstimat Kommando
TTest Kommando
TTest2 Kommando
TTestParet Kommando
Varians Kommando
Sannsynlighet Kommandoer
FordelingBernoulli Kommando
NCr Kommando
FordelingBinomial Kommando
FordelingCauchy Kommando
KjiKvadrat Kommando
Erlang Kommando
Eksponential Kommando
FordelingF Kommando
FordelingGamma Kommando
FordelingHypergeometrisk Kommando
InversBinomial Kommando
InversKjiKvadrat Kommando
InversEksponential Kommando
InversFFordeling Kommando
InversGamma Kommando
InversHypergeometrisk Kommando
InversNormalfordeling Kommando
InversPascal Kommando
InversPoisson Kommando
InversTFordeling Kommando
InversWeibull Kommando
InversZipf Kommando
LogNormal Kommando
Logistisk Kommando
FordelingNormal Kommando
FordelingPascal Kommando
FordelingPoisson Kommando
TilfeldigMellom Kommando
TilfeldigBinomial Kommando
TilfeldigNormalfordeling Kommando
TilfeldigPoisson Kommando
TilfeldigUniform Kommando
FordelingT Kommando
Trekantfordeling Kommando
Uniform Kommando
FordelingWeibull Kommando
Zipf Kommando
Regneark Kommandoer
Celle Kommando
Celleområde Kommando
Kolonne Kommando
Kolonnenavn Kommando
FyllCeller Kommando
FyllKolonne Kommando
FyllRad Kommando
Rad Kommando
Scripting Kommandoer
Knapp Kommando
Avkrysningsboks Kommando
KopierFrittObjekt Kommando
Slett Kommando
Utfør Kommando
HentTid Kommando
SkjulLag Kommando
JusterVenstreOpp Kommando
EkstraherTilFunksjon Kommando
EkstraherTilTall Kommando
SpillLyd Kommando
NyttNavn Kommando
VelgObjekt Kommando
VelgAktivtOppsett Kommando
VelgForholdMellomAkser Kommando
VelgBakgrunnsfarge Kommando
VelgObjekttekst Kommando
VelgFarge Kommando
VelgVilkårForObjektvisning Kommando
VelgKoordinater Kommando
VelgDynamiskFarge Kommando
VelgFyllgrad Kommando
VelgLåsing Kommando
VelgVisningAvNavn Kommando
VelgLag Kommando
VelgLinjestil Kommando
VelgLinjetykkelse Kommando
VelgPunktstørrelse Kommando
VelgPunktstil Kommando
VelgVerktøytips Kommando
VelgVerdi Kommando
VelgVisningIGrafikkfelt Kommando
SettStartverdi Kommando
SettSpor Kommando
VisAkser Kommando
VisRutenett Kommando
VisNavn Kommando
VisLag Kommando
Glider Kommando
StartAnimasjon Kommando
Tekstfelt Kommando
OppdaterKonstruksjon Kommando
ZoomInn Kommando
ZoomUt Kommando
Diskret matematikk Kommandoer
KonveksInnhylling Kommando
DelaunayTriangulering Kommando
Innhylling Kommando
MinsteSpenntre Kommando
KortesteAvstand Kommando
KortesteRute Kommando
Voronoi Kommando
GeoGebra Kommandoer
AkseTrinnX Kommando
AkseTrinnY Kommando
Konstruksjonstrinn Kommando
Hjørne Kommando
DynamiskeKoordinater Kommando
Navn Kommando
Objekt Kommando
LangsomPlotting Kommando
Verktøyikon Kommando
CAS Spesielle kommandoer
CFaktor Kommando
CLøsninger Kommando
CLøs Kommando
Fellesnevner Kommando
Vektorprodukt Kommando
Dimensjon Kommando
Divisjon Kommando
Divisorer Kommando
DivisorerListe Kommando
DivisorerSum Kommando
Skalarprodukt Kommando
ImplisittDerivert Kommando
ErPrimtall Kommando
VenstreSide Kommando
MatriseRang Kommando
BlandetTall Kommando
NIntegral Kommando
NLøsninger Kommando
NLøs Kommando
NestePrimtall Kommando
Numerisk Kommando
ForrigePrimtall Kommando
TilfeldigPolynom Kommando
RasjonalNevner Kommando
HøyreSide Kommando
Løsninger Kommando
Løs Kommando
ByttUt Kommando
TilKomplekst Kommando
TilEksponentiellForm Kommando
TilPunkt Kommando
TilPolarForm Kommando
NPr Kommando
Overlapp Kommando
Forhåndsdefinerte funksjoner og operatorer
ImaginærDel Kommando
ReellDel Kommando
User Interface
Oppsett
Grafikkfelt
Innstillinger for grafikkfeltet
Algebrafelt
Regneark
CAS-delen
Sannsynlighetskalkulator Verktøy
Konstruksjonsforklaring
Inntastingsfelt
Menylinje
Verktøylinje
Navigasjonslinje
Filmeny
Redigeringsmeny
Vis-meny
Perspektiv
Meny for innstillinger
Verktøymeny
Vindu
Hjelp-meny
Kontekstmeny
Brukerinnstillinger
Eksporter dialogboks for grafikkfeltet
Eksporter dialogboks for arbeidsark
Egenskaper
Omdefinering
Lag verktøy
Tastatursnarveier
Dialogboks for egenskaper
Virtuelt tastatur
Rediger verktøy
Tilgjengelighet
Publishing
Lager bilder av grafikkfeltet
Last opp til GeoGebra Tube
Legg inn i CMS, VLE (Moodle) og Wiki
Eksporter til LaTeX (PGF, PSTricks) og Asymptote
Innstillinger for utskrift
© 2021 International GeoGebra Institute