Navn og objekttekster

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
I GeoGebra har hvert objekt sitt unike navn. Navnet til et objekt kan inneholde en eller flere bokstaver og eventuelle indekser. For detaljer se siden Gi navn til objekt.

Vis og skjul navn

Du kan vise eller skjule objektnavnet i grafikkfeltet på flere måter:

Navn og verdi

I GeoGebra har hvert objekt et unikt navn som kan identifisere det i grafikkfeltet. I tillegg kan objektet også identifiseres ved å bruke bare verdien eller både navnet og verdien. Du kan endre innstillingene for dette under fanen Basis i egenskaper. Velg ønsket visning fra nedtrekksmenyen bak Vis navn.

Merk: Verdien til et punkt er gitt ved koordinatene, mens verdien til en funksjon er gitt ved likningen til funksjonen.

Objekttekst

Av og til kan det hende at du ønsker å identifisere flere objekt med det samme navnet. Et eksempel på dette kan være at du ønsker å kalle alle de fire sidene i et kvadrat for a. For å få til dette, kan du høyreklikke på hver av sidene etter tur og velge egenskaper. Under fanen Basis gir du objektet en objekttekst, og velger Objekttekst fra nedtrekksmenyen bak Vis navn.

Du kan bruke følgende plassholdere i objettekster:

Plassholder Betydning
%v Verdi
%n Navn
%x x-koordinat (eller x-koeffisienten for linjen a x + b y + c = 0)
%y y-koordinat (eller y-koeffisienten for linjen a x + b y + c = 0)
%z 'c'-leddet for linjen a x + b y + c = 0 (også: z-koordinaten, klar for 3D visning)


Eksempel: La A være et punkt med koordinater (1,2). Dersom du setter objektteksten til å være "Punkt %n har koordinater %v" får du "Punkt A har koordinater (1,2)"

LaTeX i objekttekster

Du kan også bruke LaTeX i navn og objekttekster ved å skrive LaTeX kommandoen mellom dollartegn (f.eks. $ x^{2} $). De meste brukte greske bokstavene og operatorene finner du ved å trykke på det lille ikonet helt til høyre i inntastingsfeltet.

Eksempel: Dersom du vil vise en fint formatert matematikktekst kan du bruke LaTex i objektteksten. For å vise en brøk som \frac{a}{b} , må du skrive inn: $\frac{a}{b}$.
Merk: LaTeX-tekster vil ikke virke for tekstfelt, knapper eller avkrysningsbokser.


Comments

Manual:Navn og objekttekster

en:Labels and Captions nn:Namn og objekttekstar

© 2020 International GeoGebra Institute