FestKopiTilFelt Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkFestKopiTilFelt[ <Objekt>, <Felt 0|1|2> ]
Dersom Felt = 0 blir det laget en kopi av objektet. Dersom Felt = 1 eller 2 blir det laget en avhengig kopi av det gitte objektet som har konstant størrelse i det valgte grafikkfeltet.
Merk: Når kopien er laget blir tre andre argument lagt til i definisjonen av kommandoen.
FestKopiTilFelt[ <Objekt>, <Felt 0|1|2>, <Punkt 1>, <Punkt 2>, <Skjermpunkt 1>, <Skjermpunkt 2> ]
Dersom Felt = 0 blir det laget en kopi av objektet. Dersom Felt = 1 eller 2 blir det laget en avhengig kopi av det gitte objektet i det valgte grafikkfeltet. Størrelsen til kopien blir bestemt av den affine transformasjonen som avbilder Punkt 1 til et punkt som har skjermkoordinater (i piksler) lik Skjermpunkt 1 og tilsvarende for Punkt 2.
Eksempel: Dersom det første grafikkfeltet er aktivt vil FestKopiTilFelt[Mangekant[(0,0),(1,0),(1,1),(0,1)],1,(0,0),(1,1),(0,0),(100,100)] lage et 100px x 100px kvadrat i øvre venstre hjørne av grafikkfeltet.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute