Sum Verktøy

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkVerktøyet kan kun brukes i regnearket. Det kan brukes på to måter:

  • Velg en destinasjonscelle, velg deretter verktøyet og merk de cellene du vil finne summen av. Summen vil da stå i destinasjonscellen.
  • Merk de cellene du vil finne summen av og velg verktøyet. Dersom du har merket celler fra flere ulike kolonner, vil summen av hver kolonne bli beregnet og resultatet vises for hver kolonne, under det merkede området. Dersom du holder inn Shift samtidig som du velger verktøyet, vil summen av hver rad bli funnet. Summen av elementene i raden vil da komme til høyre for det merkede området.
Merk: Se også kommandoen Sum.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute