EnhetsNormalvektor Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
EnhetsNormalvektor[ <Linje> ]
Returnerer en vektor med lengde 1 som står normalt på linjen.
Eksempel:
EnhetsNormalvektor[3x + 4y = 5] gir \begin{pmatrix}0.6\\0.8\end{pmatrix}.
EnhetsNormalvektor[ <Linjestykke> ]
Returnerer en vektor med lengde 1 som står normalt på linjestykket.
EnhetsNormalvektor[ <Vektor> ]
Returnerer en vektor med lengde 1 som står normalt på vektoren. Vektoren må defineres først.
Eksempel:
La v=\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}. EnhetsNormalvektor[v] gir \begin{pmatrix}-0.8\\0.6\end{pmatrix}.
Merk: Se også kommandoene Normalvektor og Retningsvektor.

CAS-delen

EnhetsNormalvektor[ <Vektor> ]
Returnerer en vektor med lengde 1 som står normalt på vektoren.
Eksempel:
EnhetsNormalvektor[(3,4)] gir \left(\frac{-b}{\sqrt{a^{2} + b^{2} } },\frac{a}{\sqrt{a^{2} + b^{2} } }\right)=\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right).

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute