BoksPlott Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
BoksPlott[ <y-verdi>, <y-skala>, <Liste med rådata> ]
Lager et boksplott ved å bruke listen med rådata. Den vertikale posisjonen i koordinatsystemet blir bestemt av y-verdi, mens y-skala avgjør høyden langs y-aksen.
Eksempel: BoksPlott[0, 1, {2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9}] gir et boksplott på "x"-aksen med utstrekning 1 i "y"-retning. Minste verdi er 2, nedre kvartil er 3.5, medianen er 6, øvre kvartil er 8 og høyeste verdi er 9.
BoksPlott[ <y-verdi>, <y-skala>, <Liste med rådata>, <Boolsk ekstremverdi> ]
Denne varianten av kommandoen lar avvik bli plottet som "X"-er istedet for å bli inkludert i plottet. Avvik er data som ligger under Q1 - 1.5 * IQR eller over Q3 + 1.5 * IQR.
BoksPlott[ <y-verdi>, <y-skala>, <Liste med rådata>, <Liste med frekvenser>, <Boolsk ekstremverdi> ]
Plotter data fra en frekvenstabell som et boksplott.
BoksPlott[ <y-verdi>, <y-skala>, <Startverdi>, <Q1>, <Median>, <Q3>, <Sluttverdi> ]
Lager et boksplott for de gitte statistiske verdiene i intervallet [Startverdi, Sluttverdi].

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute