GeometriskSted Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
GeometriskSted[ <Punkt på geometrisk sted Q>, <Punkt P> ]
Gir det geometriske stedet til punktet Q som er avhengig av punktet P. Det vil si kurven Q sveiper over når P sveiper over de mulige verdiene punktet kan ha.
Merk: Punktet P må være et punkt på et objekt; for eksempel en linje, et linjestykke en sirkel eller en funksjonsgraf.
Eksempel:
  • Skriv inn funksjonen f(x)=x^2 i inntastingsfeltet.
  • Opprett et punkt P på funksjonsgrafen ved å bruke verktøyet Tool New Point.gif Nytt punkt eller verktøyet Tool Point in Region.gif Punkt på objekt.
  • Skriv inn punktet Q=(2x(P), y(P))
  • GeometriskSted[Q, P]gir da kurven som Q sveiper over når P sveiper over sine mulige verdier.
Merk: x(P) gir x-koordinaten til P, mens y(P) gir y-koordinaten til P.
GeometriskSted[ <Punkt på geometrisk sted Q>, <Glider a> ]
Gir det geometriske stedet til punktet Q som er avhengig av glideren a. Det vil si kurven Q sveiper over når a sveiper over verdimengden sin.
Eksempel:
  • Opprett en glider a ved hjelp av kommandoen Glider eller verktøyet Tool Slider.gif Glider.
  • Skriv inn punktet Q=(a, 2a)
  • GeometriskSted[Q, a] gir da linjen som Q sveiper over når a sveiper over verdimengen sin.
GeometriskSted[ <Retningsdiagram>, <Punkt> ]
Gir det geometriske stedet som samsvarer med retningsdiagrammet i det gitte punktet.
GeometriskSted[ <f(x, y)>, <Punkt> ]
Gir det geometriske stedet som samsvarer medl løsningen av differensiallikningen \frac{dy}{dx}=f(x,y). Løsningen blir funnet numerisk.


Merk: Geometriske steder er spesifikke objekttyper og opptrer som hjelpeobjekt. De kan også lages ved heljp av enkelte Diskret matematikk kommandoer og kommandoen LøsODE. Geometriske steder er stier og kan bli brukt i sti-relaterte kommandoer som Punkt. Egenskapene deres avhenger av hvordan de ble laget, se for eksempel kommandoene Omkrets og Første. Et annet navn for geometrisk sted er lokus.
Merk: Se også verktøyet Tool Locus.gif Geometrisk sted.
Obs Obs: Et geometrisk sted er udefinert når det avhengige punktet er et resultat av kommandoen Punkt med to parametre, eller kommandoen StiParameter.

Comments

Manual:GeometriskSted Kommando

en:Locus Command nn:GeometriskStad Kommando

© 2020 International GeoGebra Institute