Invers Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Invers[ <Matrise M> ]
Returnerer den inverse matrisen til "M".
Eksempel:
Invers[{{1, 2}, {3, 4}}] gir

\begin{pmatrix} -2 & 1\\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix} , som er den inverse matrisen til

\begin{pmatrix} 1 & 2\\ 3 & 4 \end{pmatrix}

.


Invers[ <Funksjon f> ]
Returnerer den inverse funksjonen til f.
Merk:
Kommandoen tar ikke hensyn til definisjonsmengde eller verdimengde, og funksjonen kan kun inneholde ett ledd med x, for eksempel f(x)=x^2 eller f(x) = sin(x). Dersom det er flere enn en x i funksjonen må du bruke en annen kommando i tillegg:
Eksempel:
Både Invers[Delbrøkoppspalting[(x + 1) / (x + 2)]] ogInvers[FullstendigKvadrat[x^2 + 2 x + 1]] gir de inverse funskjonene selv om det er flere enn ett ledd som inneholder x.

CAS-delen

Invers[ <Matrise M> ]
Returnerer den inverse matrisen til M. Kan også brukes for matriser med udefinerte variabler.
Eksempel:
Invers[{{a, b}, {c, d}}] gir

\begin{pmatrix} \frac{d}{ad- bc} & \frac{-b}{ad- bc}\\ \frac{-c}{ad- bc}& \frac{a}{ ad- bc} \end{pmatrix} , som er den inverse matrisen til

\begin{pmatrix} a & b\\ c & d \end{pmatrix}

.
Invers[ <Funksjon f> ]
Returnerer den inverse funksjonen til f. Kommandoen kan også brukes for funskjoner som inneholder flere ledd med x.
Eksempel:
Invers[(x + 1) / (x + 2)] som gir \frac{-2x+1}{x-1}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute