Sorter Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Sorter[ <Liste> ]
Sorterer elementene i listen.
Merk:
Elementene kan være tall, tekstobjekter eller punkter.
  • Tall sorteres i stigende rekkefølge.
  • Tekst sorteres alfabetisk.
  • Punkt sorteres i stigende rekkefølge etter verdien på x-koordinaten.
Eksempel:
  • Sorter[{3, 2, 1}] gir listen {1, 2, 3}.
  • Sorter[{"rips", "blåbær", "jordbær"}] gir listen {"blåbær", "jordbær", "rips"}
  • Sorter[{(3, 2), (2, 5), (4, 1)}] gir listen {(2, 5), (3, 2), (4, 1)}.
Sorter[ <Liste med verdier>, <Sorter etter> ]
Sorterer listen med verdier basert på listen med sorteringskriterie.
Eksempel:
  • Dersom du skal sortere en liste med polynom L1 = {x^3, x^2, x^6} med hensyn på graden, så lager du først den avhengige lista L2 = Zip[Grad[a], a, L1]. Deretter bruker du kommandoen Sorter[L1, L2] som gir "liste3= {x^2, x^3, x^6}.
  • Dersom du vil tegne en mangekant som har hjørner lik de komplekse røttene til x^{10}-1, sortert med hensyn på argumentet, lager du listen L1 = {ComplexRoot[x^10-1]}, og bruker kommandoen Mangekant[Sorter[L1, arg(L1)]].
Merk: På opplæringssidene finnes det en artikkel om avansert liste sortering i GeoGebra: en:Tutorial:Advanced List Sorting (på engelsk).

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute