RegLin Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
RegLin[ <Liste med punkt> ]
Finner den lineære regresjonskurven y = ax + b (regresjon av yx).
Eksempel: RegLin[{(1, 1), (3, 2), (6, 3)}] gir -15x+38y=26.
Merk:
  • Dette er den lineære regresjonen der x-verdiene blir sett på som de mest nøyaktige. Vi finner altså y som en funksjon av x. Dersom vi vil finne x som en funksjon av y bruker vi kommandoen RegLinX. Dersom det er perfekt korrelasjon mellom punktene (de ligger på en rett linje) gir de to kommandoene den samme linjen.
  • Regresjonskurven er den kurven som passer best med punktene i listen.
Merk:

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute