Siste Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Siste[ <Liste L> ]
Lager en ny liste som inneholder det siste elementet i L.
Eksempel:
Siste[{1, 4, 3}] gir {3}.
Merk: For å få det siste elementet i L kan du også bruke kommandoen Element[L, k], der k er tallet på antall element i listen.
Siste[ <Liste L>, <n antall element> ]
Lager en ny liste som inneholder de siste n elementene i L.
Eksempel:
Siste[{1, 4, 3}, 2] gir {4, 3}.
Siste[ <Tekst> ]
Gir det siste tegnet i teksten.
Eksempel:
Siste["Hallo"] gir "o".
Siste[ <Tekst>, <n antall element> ]
Gir de siste n tegnene i teksten.
Eksempel:
Siste["Hallo",2] gir "lo".
Merk: Se også kommandoen Første.

CAS-delen

Siste[ <Liste L> ]
Lager en ny liste som inneholder det siste elementet i L.
Eksempel:
Siste[{1, 4, 3}] gir {3}.
Merk: For å få det siste elementet i L kan du også bruke kommandoen Element[L, k], der k er tallet på antall element i listen.
Siste[ <Liste L>, <n antall element> ]
Lager en ny liste som inneholder de siste n elementene i L.
Eksempel:
Siste[{1, 4, 3}, 2] gir {4, 3}.
Merk: Se også kommandoen Første.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute