Reg Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Reg[ <Liste med punkt L>, <Liste med funksjoner F> ]
Finner den lineærkombinasjonen av funksjoner fra F som passer best med punktene i listen L.
Eksempel: Med L = {A, B, C,...} og F = {1, x, exp(x)} vil kommandoen Reg[L, F] finne den funksjonen på formen a + b x + c e^x som passer best med punktene i L.
Reg[ <Liste med punkt>, <Funksjon> ]
Finner en funksjon på den gitte formen som har det minste kvadratisk avviket fra punktene i listen. Funksjonen må være avhengig av en eller flere glidere som blir brukt som startverdier for parametre som skal optimaliseres. Det er ikke sikkert at den ikke-lineære iterasjonen konvergerer, men det kan hjelpe å justere gliderene til andre startverdier.
Merk:

Comments

© 2022 International GeoGebra Institute