Funksjonsanalyse Verktøy

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkSkriv inn den funksjonen du vil undersøke i inntastingsfeltet og trykk Enter(f.eks. f(x)=x²). Velg verktøyet og trykk enten på funksjonsgrafen i grafikkfeltet eller på uttrykket i algebrafeltet.

Du får opp en dialogboks med to faner:

  • I Intervall-fanen kan du spesifisere et intervall der verktøyet finn minimum, maksimum, nullpunkt, arealet under grafen, gjennomsnittsverdien og lengden. Arealet under grafen skraveres.
  • I Punkt-fanen har du en verditabell som gir funksjonsverdier, verdier for derivert, andrederivert og krumning. Du kan også få teiknet opp punkt, tangent i punkt og krumningssirkel i punkt.

Dersom du endrer en verdi enten for intervallgrenser eller steglengde må du trykke Enter for at endringen skal registreres.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute