Linjer og akser

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Linjer

Du kan skrive inn en linje i inntastingsfeltet enten som en lineær likning i x og y eller på parametrisk form. I begge tilfellene kan tidligere definerte variabler (f.eks. tall, punkter og vektorer) bli brukt i likningen.

Merk: For å navngi linjen kan du før selve likningen skrive inn det ønskede navnet etterfulgt av et kolon.
Eksempel:
  • Skriv inn g: 3x + 4y = 2 for å skrive inn en linje g som en lineær likning.
  • Skriv inn g: X = (-5, 5) + t (4, -3) for å skrive inn en linje g på parametrisk form.
  • Definer parametrene m = 2 og b = -1. Du kan nå skrive inn likningen h: y = m*x + b for å få en linje h på form gitt av stigningstallet og skjæringspunktet med y-aksen.

Akser

De to koordinataksene er tilgjengelige som kommandoer ved å bruke navnene xAkse og yAkse.

Eksempel: Kommandoen NormalLinje[A, xAxis] konstruerer normalelinjen på x-aksen gjennom det gitte punktet A.

Hvordan få parametrene til en linje

Dersom en linje står på standardform (l: ax+yb=c) kan du få parametrene a og b ved henholdsvis å bruke x(l) og y(l). Skjæringspunktet med y-aksen får du ved å bruke l(0), mens stignigstallet er gitt av funksjonen Stigning[l].

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute