Skalarprodukt Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk


Denne kommandoen er bare tilgjengelig i CAS-delen.


Skalarprodukt[ <Vektor u>, <Vektor v> ]
Finner skalarproduktet (også kalt prikkproduktet eller indreproduktet) av vektorene u og v.
Eksempel:
Skalarprodukt[{1, 3, 2}, {0, 3, -2}] gir 5, som er skalarproduktet av {1, 3, 2} og {0, 3, -2}.
Vektorene kan også inneholde udefinerte variabler. Kommandoen gir da et uttrykk for skalarproduktet.
Eksempel:
Skalarprodukt[{a, b, c}, {d, e, f}] gir ad + be + cf.
Merk: Denne kommandoen het før versjon 4.2.25 Prikkprodukt som hadde samme syntaks.
Merk: Se også kommandoen Vektorprodukt.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute