RegLogist Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
RegLogist[ <Liste med punkt> ]
Finner regresjonskurven i form av en logistisk funksjon \frac{a}{1+b\cdot e^{-kx}} .
Eksempel: RegLogist[{(1, 1), (2, 2), (3, 3)}] gir \frac{4}{1+9e^{-1.099x} } .
Merk:
  • Regresjonskurven er den kurven som passer best med punktene i listen.
  • Listen bør inneholde minst 3 punkter, helst flere. Det første og det siste datapunktet må ligge forholdsvis nær kurven.
Merk:

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute