SigmaXX Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
SigmaXX[ <Liste med punkt> ]
Beregner summen av kvadratene til x-koordinatene til de gitte punktene.
Eksempel: SigmaXX[{(1, 3), (2, 4), (3, 5)}] gir 14 som er 12 + 22 + 32.
SigmaXX[ <Liste med tall> ]
Beregner summen av kvadratene til tallene i listen.
Eksempel: SigmaXX[{1, 2, 3}] gir 14 som er 12 + 22 + 32.
SigmaXX[ <Liste med tall L>, <Liste med frekvenser F> ]
Beregner summen av kvadratene til tallene i L når tallet på hvert element i L er gitt av det tilsvarende elementet i F.
Eksempel: SigmaXX[{1, 2, 3}, {3, 2, 1}] gir 20 som er 1^2\cdot 3 + 2^2\cdot 2 + 3^2\cdot 1.
Merk: Se også kommandoene SigmaXY og SigmaYY.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute