Innstillinger for grafikkfeltet

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkFor å justere den synlige delen av tegneflaten i grafikkfeltet, kan du dra i tegneflaten ved hjelp av verktøyet Tool Move Graphics View.gif Flytt grafikkfeltet eller ved å zoome på en av følgende måter:

 • Du kan bruke Tool Zoom In.gif Forstørr og Tool Zoom Out.gif Forminsk Verktøy for å zoome grafikkfeltet inn og ut.
  Merk: Posisjonen på klikket ditt avgjør sentrum av zoomingen.
 • Du kan bruke rullehjulet på musen for å zoome.
 • Du kan bruke hurtigtasten Ctrl + + for å zoome inn og Ctrl + - for å zoome ut.
 • Etter et høyreklikk (Mac OS: Ctrl-klikk) på et tomt sted vises en kontekstmeny vises som lar deg zoome.
 • Du kan angi et zoom-rektangel ved å høyreklikke (Mac OS: Cmd-klikk) på en tom plass i grafikkfeltet og dra musen til du har et ønsket zoom-rektangel. Slipp museknappen for å fullføre zoom-rektangelet, som deretter automatisk vil fylle hele grafikkfeltet med zoom-rektangelet.
 • Du kan også angi et område for x- og y-aksen i dialogboksen Egenskaper for grafikkfelt (se under).

Skjule og vise objekter

I algebrafeltet, viser ikonet til venstre for hvert objekt sin nåværende synlighet (vises eller skjules). Du kan klikke direkte på ikonet for å endre synligheten av objektet. For mer informasjon se synlighet.

Egenskaper til grafikkfeltet

Koordinataksene, rutenett og noen andre egenskaper kan tilpasses ved hjelp av Egenskaper til grafikkfeltet. Etter å ha høyreklikket (Mac OS: Ctrl-klikk) på tegneflaten, kan du åpne denne dialogboksen ved å velge Grafikkfelt 1/2... som vises i kontekstmenyen.

Tilpasse koordinataksene og rutenett

For å vise eller skjule aksene og rutenettet, høyreklikk (Mac OS: Ctrl-klikk) på tegneflaten og velg de tilsvarende elementene Menu Axes.gif Akser eller Grid.gif Rutenett fra kontekstmenyen. For ytterligere innstillinger må du åpne dialogboksen Egenskaper.

 • På fanen Basis, kan du for eksempel endre linjestil og farge for koordinataksene, samt angi forholdet mellom aksene. For å sikre at forholdet mellom aksene ikke kan endres av noen kommando eller handling fra brukeren, kan du låse den ved hjelp av låsikonet.
 • Ved å klikke på fanene xAkse og yAkse kan du tilpasse aksene individuelt, sette avstanden til aksemerkene, navn på aksen, synlighet, sette enhet med mer. Hvis du ønsker krysset av aksene å være på punkt (a, b), kan du sette Kryss ved parameter for xAkse til b og yAkse til a. Alternativt Fest til kanten som betyr at linjen forblir nær bunnen eller venstre kant av skjermen. For å tegne bare den delen av aksen til høyre eller til toppen av hvor aksene krysses, kan du velge Bare i positiv retning.
 • På kategorien Rutenett, kan du endre farge og linjestil for rutenettet, sette avstand og forholdet rutenettet til en viss verdi, og velge rutenettetets synlighet. Tre typer rutenett er tilgjengelig: kartesisk, polar og isometrisk.
Merk:
 • Akseskalering er mulig i hver modus ved å trykke og holde inne Skift-tasten (PC: også Ctrl-tasten) mens du drar aksen med musen.
 • Område for aksene kan gis dynamisk, for eksempel i Basis fanen kan du sette x-min til x(A) og y-min til y(A) for å sikre nedre venstre hjørne av visningen forblir i punkt A. I slike omgivelser, kan visningen ikke zoomes.

Vis navigasjonslinje

Du kan legge navigasjonslinje for konstruksjonssteg til grafikkfeltet ved å aktivere den i fanen Basis under egenskaper. Du kan også legge på avspillingsknappen for å tillate animerte konstruksjonstrinn og en knapp for å vise konstruksjonsforklaringen.

Diverse innstillinger

Disse innstillingene er plassert i siste del av Basis fanen i vinduet for egenskaper.

Bakgrunnsfarge

Lar deg endre bakgrunnsfargen til grafikkfeltet.

Verktøytips

Lar deg sette oppførselen til verktøytips i grafikkfeltet. Se artikkel om verktøytips for detaljer.

Vis mus-koordinater

Aktiverer visning av mus-koordinater ved siden av musepekeren.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute