Maks Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Maks[ <Tall a>, <Tall b> ]
Returnerer det største tallet av a eller b.
Eksempel:
Maks[12, 15] returnerer 15.
Maks[ <Liste> ]
Returnerer det største tallet i listen.
Eksempel:
Max[{-2, 12, -23, 17, 15}] returnerer 17.
Merk: Hvis listen inneholder ikke-numeriske objekter, vil Maks[] evaluere listen med hensyn på hvilken tall-verdi objektene returnerer. For eksempel, Maks[Liste av linjestykker] vil returnere linjestykket som er lengst.
Maks[ <Funksjon>, <Startverdi for x>, <Sluttverdi for x> ]
Regner ut (numerisk) og returnerer punktet til maksimumsverdien for funksjonen på intervallet [a, b]. Funksjonen returnerer bare et punkt likevel om funksjonen har flere punkter med samme maksimumsverdi(for eksempel sin(x) som inneholder flere toppunkter på gitte intervall).
Eksempel:
Maks[cos(x), 0, 6] returnerer punktet (0, 1).
Maks[ <Intervall> ]
Returnerer den øverste grensen for intervallet, uavhengig av om intervallet er åpent eller lukket.
Merk: Se også ekstremalpunkt som returnerer alle ekstremalpunkt på et gitt intervall, og funksjonsanalyse verktøyet.

CAS-delen

Maks[ <Tall a>, <Tall b> ]
Returnerer det største tallet av a eller b.
Eksempel:
Maks[12, 15] returnerer 15.
Maks[ <Liste> ]
Returnerer det største tallet i listen.
Eksempel:
Max[{-2, 12, -23, 17, 15}] returnerer 17.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute