Kontekstmeny

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkKontekstmenyen gir en rask måte å endre atferd eller avanserte egenskaper av et objekt. Høyreklikk (Mac OS: Ctrl-klikk) på et objekt for å åpne kontekstmenyen. For eksempel: du kan endre objektets algebraiske notasjon (f.eks polare eller kartesiske koordinater, implisitt eller eksplisitt likning) og få direkte tilgang til funksjoner som Rename.png Gi nytt navn, Tool Delete.gif Slett, Trace On.gif Slå på sporing og Animasjon på.  

Merk: Hvis du åpner kontekstmenyen for et punkt i grafikkfeltet, gir det deg muligheten Tool Record to Spreadsheet.gif Overfør verdier til regneark (bare hvis regnearket er aktivt). Når Overfør verdier til regnearket er valgt, kan denne funksjonen registrere koordinatene til punktet i regnearket hvis det blir flyttet.
Merk: Menu Properties Gear.png Egenskaper... i hurtigmenyen åpner vinduet Egenskaper, der du kan endre egenskapene til alle objekter som er i bruk.

Comments

Manual:Kontekstmeny

  • GeoGebra
  • Help
  • Partners
  • Contact us
    • Feedback & Questions
    • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    • +43 677 6137 2693
© 2017 International GeoGebra Institute