Sum Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkSum[ <Liste> ]
Beregner summen av alle elementene i listen.
Eksempel:
 • Sum[{1, 2, 3}] gir tallet a = 6.
 • Sum[{x^2, x^3}] gir f(x) = x2 + x3.
 • Sum[Følge[i, i, 1, 100]] gir tallet a = 5050.
 • Sum[{(1, 2), (2, 3)}] gir punktet A = (3, 5).
 • Sum[{(1, 2), 3}] gir punktet B = (4, 2).
 • Sum[{"a", "b", "c"}] gir teksten "abc".
Merk: Denne kommandoen fungerer for tall, punkter, vektorer, tekst og funksjoner.
Sum[ <Liste>, <n antall elementer> ]
Beregner summen av de n første elementene i listen.
Eksempel: Sum[{1, 2, 3, 4, 5, 6}, 4] gir tallet a = 10.
Merk: Denne kommandoen fungerer for tall, punkter, vektorer, tekst og funksjoner.
Sum[ <Liste L>, <Liste med frekvenser F> ]
Finner summen av tallene i L når antallet av hvert element i L er gitt av det tilsvarende elementet i F.
Eksempel:
Sum[{1,2,3}, {2,2,2}] gir tallet a = 12 .

CAS-delen

Følgende kommandoer fungerer kun i CAS-delen.

Sum[ <Liste> ]
Beregner summen av elementene i listen.
Eksempel:
 • Sum[{1, 2, 3}] gir 6.
 • Sum[{a, b, c}] gir a + b + c.
Sum[ <Uttrykk f(t)>, <Variabel>, <Startverdi>, <Sluttverdi> ]
Beregner summen \sum_{t=s}^{e}f(t). Sluttverdien kan være uendelig.
Eksempel:
 • Sum[i^2, i, 1, 3] gir 14.
 • Sum[r^i, i, 0, n] gir \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}.
 • Sum[(1/3)^i, i, 0, inf] gir \frac{3}{2}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute