Min Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Min[ <Tall a>, <Tall b> ]
Returnerer det minste tallet av a eller b.
Eksempel:
Min[12, 15] returnerer 12.
Min[ <Liste> ]
Returnerer det minste tallet som er i listen.
Eksempel:
Min[{-2, 12, -23, 17, 15}] returnerer -23.
Merk: Hvis listen inneholder ikke-numeriske objekter, vil Min[] evaluere listen med hensyn på hvilken tall-verdi objektene returnerer. For eksempel, Min[Liste av linjestykker] vil returnere linjen som har minst lengde.
Min[ <Funksjon>, <Tall a>, <Tall b> ]
Regner ut (numerisk) og returnerer punktet til minimumsverdien for funksjonen på intervallet [a, b]. Funksjonen returnerer bare et punkt likevel om funksjonen har flere punkter med samme minimumsverdi(som for eksempel sin(x) på et intervall over flere perioder).
Eksempel:
Min[cos(x), 0, 6] returnerer punktet (π, -1).
Min[ <Intervall> ]
Returnerer den nedre grensen for intervallet, uavhengig av om intervallet er åpent eller lukket.
Eksempel: Min[2 < x < 3] returnerer 2.

CAS-delen

Min[ <Tall a>, <Tall b> ]
Returnerer det minste tallet av a eller b.
Eksempel:
Min[12, 15] returnerer 12.
Min[ <Liste> ]
Returnerer det minste tallet som er i listen.
Eksempel:
Min[{-2, 12, -23, 17, 15}] returnerer -23.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute